top of page
DSCF2971.jpg

CZ/ Nela Dusová je česká saxofonistka a skladatelka. Patří mezi interprety mladé jazzové generace. Narodila se v Hradci Králové, v současné době žije v Praze. Je absolventkou Konzervatoře Jaroslava Ježka a studentkou Hudební akademie múzických umění. V minulosti také studovala český jazyk a literaturu na Univerzitě Karlově.

Autorsky a hráčsky se nyní podílí na dvou vlastních projektech, 2in2out a Common Ground. Dlouhodobě spolupracuje s pianistkou a skladatelkou Kristinou Barta. Působila v projektu Event Horizon, který byl vybrán jako historicky první česká kapela mezi účinkující na evropském showcasu Jazzahead! v Brémách. Spolupracovala s mnoha osobnostmi populární hudby a jazzovými bigbandy (Milan Svoboda a Pražský bigband, Concept Art Orchestra apod.) i zahraničními interprety (Møw, Hendrika Entzian). V roce 2019 společně s kapelou 2in2out vyhrála soutěž Jazz Fruit. Roku 2022 byla Českým rozhlasem vybrána do Euroradio Jazz Orchestra EBU.

Vyučuje na dvou hudebních školách (ZUŠ Otakara Vondrovice v Poděbradech, ZUŠ Vadima Petrova v Praze). Příležitostně se věnuje hudební publicistice.

EN/ Nela Dusova is a Czech saxophonist and composer and is among the performers of the young jazz generation. Born in Hradec Králové, she currently lives in Prague. She is a graduate of the Jaroslav Ježek Conservatory and studies a master’s programme at the Music Academy of Performing Arts. Previously, she also studied Czech language and literature at the Charles University, Prague.

As an author and player she co-leads two projects, 2in2out and Common Ground, and has been working with pianist and composer Kristina Barta for a significant time. She played in the Event Horizon project which was historically chosen as the first Czech band to perform at the European showcase Jazzahead! in Bremen. She has collaborated with many popular music interpreters and jazz big bands (Milan Svoboda and the Prague big band, Concept Art Orchestra, etc.) as well as foreign performers (Møw, Hendrika Entzian). In 2019, together with the band 2in2out, she won the Jazz Fruit competition. In 2022, Czech Radio selected her for the Euroradio Jazz Orchestra EBU.

She currently teaches at two music schools (ZUŠ Otakar Vondrovice in Poděbrady, ZUŠ Vadim Petrov in Prague) and is an occasional author of music articles and interviews.

bottom of page